Nalatenschap

Als een familielid of geliefde overlijdt, komt er veel op u af. Van het regelen van bankzaken tot het leeghalen van de woning. U dient contact te zoeken met diverse instanties, en ook de belastingzaken vragen om een juiste aanpak.

De afwikkeling van een nalatenschap is over het algemeen een complex proces. Begeleiding bij of het helemaal uit handen nemen hiervan kan een grote opluchting zijn. We hebben ruime ervaring met de afhandeling van nalatenschappen. Zowel voor vragen en het opmaken van een verklaring van erfrecht, als de gehele afwikkeling ervan kunt u bij ons terecht.

Nalatenschap met schulden?

Bent u erfgenaam in een nalatenschap met schulden of twijfelt u daarover? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Het afwikkelen van negatieve nalatenschappen vraagt namelijk om de juiste aanpak. De regels zijn ingewikkeld en te allen tijde moet voorkomen worden dat u als erfgenaam voor de schulden aansprakelijk wordt gesteld. Snel en adequaat handelen voorkomt groot nadeel en bespaart u uiteindelijk veel kosten.

Praktijkvoorbeeld

Al jaren is er geen contact meer, en dan hoort de heer Visser dat zijn enige broer overleden is. Omdat er geen testament is, weet hij niet of de nalatenschap positief is. Het is zelfs mogelijk dat zijn broer schulden heeft nagelaten.
De heer Visser neemt contact met ons op en vraagt wat hij het beste kan doen. In overleg regelen we dat hij de nalatenschap ‘beneficiair’ aanvaardt, zodat hij niet privé aansprakelijk gesteld kan worden voor de eventuele schulden van zijn broer. Hij blijft echter wel erfgenaam: als de nalatenschap positief is, zal hij het tegoed ontvangen.

Er zijn inderdaad schulden en als enige erfgenaam moet de heer Visser die zelf afhandelen. Op zijn verzoek helpen we hem daarbij aangezien dat volgens de wettelijke regels van vereffening moet gebeuren. Alle schuldeisers kunnen worden afgeboekt en de kosten blijven beperkt.