Levensexecuteur

Een levensexecuteur kan ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld dementie, ouderdom of een ziekte. De gewone zaken thuis kunnen dan doorgang vinden en degene die u behandelen weten wat uw wensen zijn en de levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om (volledig of gedeeltelijk) namens u te mogen handelen.

Vaak wordt gedacht dat een reguliere executeur ook voor overlijden taken mag uitoefenen, bijvoorbeeld als iemand wegens opname in een verpleeghuis niets meer kan. Juridisch gezien is dit echter niet mogelijk. De bevoegdheid krijgt de executeur pas na overlijden. In de periode daarvoor kan en mag de executeur nog niets. Een levensexecuteur kan in het genoemde schemergebied juist wel handelen, deze behartigt op dat moment al uw belangen en kan fungeren als uw woordvoerder.

Het is daarom belangrijk zelf een levensexecuteur te benoemen. Als u dit niet regelt en u het zelf echt niet meer kunt, dan benoemt de rechter iemand voor u. Dit kan iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben. Als u zelf iemand benoemt voorkomt u dit.

In een levenstestament benoemt u een levensexecuteur. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van vermogen, verzekeringen, abonnementen en dergelijke. Zaken die voor de (levens)executeur van belang zijn.

U kunt nu al zelf kiezen wie u tot levensexecuteur wilt benoemen. Het is wel heel belangrijk dat u veel vertrouwen in die persoon hebt. Het is degene die uw belangen gaat behartigen. Daarnaast is belangrijk welke kennis en ervaring deze persoon heeft.
Het is raadzaam om voorafgaand aan de benoeming goed te overleggen wat u precies verwacht en wenst.

Uiteindelijk draait alles bij een levensexecuteur om vertrouwen, voldoende tijd (voor u) en kennis van zaken. Als u in uw eigen omgeving geen geschikte kandidaat heeft voor deze rol, maak dan vrijblijvend een afspraak en kom langs voor persoonlijk advies. Bij ons zijn uw zakelijke en uw priv├ębelangen in goede handen.