Estate planning

Estate planning betekent het plannen van uw nalatenschap. Onze inzet is de overdracht van uw vermogen naar uw erfgenamen zo voordelig mogelijk te laten verlopen. Daarbij houden we optimaal rekening met uw persoonlijke wensen en de (familie)verhoudingen.

Ongemerkt speelt bij steeds meer Nederlanders estate planning een belangrijke rol. Cliënten vragen bijvoorbeeld of het verstandig is hun woning alvast op naam van de kinderen te zetten. Of ze willen weten in hoeverre het aan te raden is schenkingen op papier te doen. Veranderingen in de zorg zetten vaak ook aan tot estate planning, om te voorkomen dat de ‘zuurverdiende centen’ eerst opgegeten moeten worden.

Erfbelasting

Als een familielid of een naaste is overleden, krijgt u te maken met erfbelasting (voorheen recht van successie). Erfbelasting is belasting die geheven wordt over hetgeen u erft.

Als de Belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u of een van de andere erfgenamen een aangiftebrief. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.
Het goed invullen van deze aangifte kan in sommige gevallen een besparing opleveren.

Of het nu gaat om erfbelastingaangifte of estate planning, wij geven u graag een goed advies op maat.

Praktijkvoorbeeld

“Hoeveel mag je een kind per jaar schenken?” “Moet je dat ook opgeven aan de Belastingdienst?” Dergelijke vragen worden regelmatig aan ons gesteld.
Ouders mogen jaarlijks een bedrag aan hun kind schenken zonder dat hierover schenkbelasting verschuldigd is.
In 2015 is dit bedrag maximaal € 5.277 per kind. Dit bedrag kan gewoon worden overgemaakt, zonder dat hiervan aangifte bij de belastingdienst hoeft worden gedaan. Als u alleen uw eigen kinderen iets wilt schenken en niet de ‘koude kant’, dan moet u dit wel vastleggen.

In sommige gevallen mogen mensen hun kinderen zelfs meer schenken. Dit is de zogenaamde eenmalige verhoogde vrijstelling. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden, die per jaar kunnen verschillen. Wilt u uw kinderen een bedrag schenken en heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op.