Curatele, bewind & mentorschap

Wie helpt met beslissingen over financiële zaken als u of uw naaste dat zelf niet meer kan? En wat is het verschil tussen een levenstestament en volmacht?

Curatele, bewind of mentorschap heeft ingrijpende gevolgen voor u of uw naaste. Soms kan iemand als gevolg van dementie of een verstandelijke beperking zijn financiële zaken niet (meer) zelf regelen en beheren. Als diegene niet in staat is weldoordachte beslissingen te nemen, kan de (kanton)rechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen.

Als u nog wel zelf beslissingen kunt nemen, maar problemen in de toekomst wilt voorkomen bij bijvoorbeeld beginnende dementie of een lichamelijke beperking, dan kiest u voor een volmacht of een levenstestament. Hier leest u meer over een volmacht of levenstestament.

Curatele, bewind of mentorschap zijn maatregelen ter bescherming van personen, die zelf geen goede beslissingen meer kunnen nemen.

Bewind
Bewind is bedoeld voor mensen die alleen hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.

Mentorschap
Mentorschap of persoonlijke ondersteuning kan een uitkomst zijn voor mensen die het moeilijk vinden om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, behandeling en verpleging.

Curatele
Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet (meer) zelf kunnen regelen.

Op uw verzoek kunnen wij door de Rechtbank worden benoemd tot uw curator, bewindvoerder of mentor. Als geen ander weten we dat curatele, bewind of mentorschap ingrijpende gevolgen heeft voor u of uw naaste. In onze dienstverlening houden we altijd rekening met uw wensen, normen en waarden, culturele achtergrond, levensbeschouwing en/of geloofsovertuiging. Daarnaast staat bij ons een vriendelijke en persoonlijke benadering voorop. Regelmatig contact is ons uitgangspunt.

Door jarenlange ervaring kunt u rekenen op professionaliteit en deskundigheid. Curatoren, bewindvoerders en mentoren die als organisatie voor 3 of meer mensen zorgen, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De kantonrechter heeft vastgesteld dat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen, wat nogmaals bevestigt dat u bij ons in goede handen bent.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Voor meer inhoudelijke informatie over curatele en bewind kunt u kijken op goedvertegenwoordigd.nl.

Praktijkvoorbeeld

De tante van mevrouw De Jong lijdt aan beginnende dementie. Ze vergeet de deur op slot te doen als ze weggaat, weet vaak niet meer welke dag het is en de rekeningen stapelen zich op. Mevrouw De Jong maakt zich zorgen en vraagt ons wat zij nu het beste kan doen om haar tante te helpen.

Als mensen hun eigen belangen niet meer kunnen behartigen, kan iemand anders dit voor hen doen. Vanzelfsprekend gaat dit niet zomaar. Een arts moet hiervoor een verklaring afgeven en bij de kantonrechter moet een verzoek voor bewind of curatele worden ingediend.

Mevrouw De Jong vindt onder curatelestelling iets te ver gaan. Bewindvoering lijkt haar passender, alleen wonen zij en andere naaste familieleden daarvoor te ver weg. Daarom wordt afgesproken dat ons kantoor de bewindvoering op zich neemt. Mevrouw De Jong is blij met deze oplossing en draagt met een gerust hart de financiën van haar tante aan ons over.